3 ontwikkelingen in de markt die het volgen waard zijn

We volgen dagelijks hoe de vraag naar cloud- en datacenterconnectiviteit zich ontwikkelt. Tegelijkertijd blijven we onze dienstverlening aanscherpen op basis van nieuwe inzichten en kennis die we opdoen door te experimenteren. En we zijn natuurlijk ook regelmatig aanwezig bij events waar nieuwe inzichten worden gedeeld. Op basis van al deze informatie zien wij momenteel 3 trends die relevant zijn voor CSP’s.

1. Cloudadoptie is een strategische keuze en geen kostenafweging

Over de cloud werd jarenlang geroepen dat het een hype is. De transitie naar de (public) cloud bleek veel complexer dan in eerste instantie gedacht en dit is de reden dat men betere oplossingen heeft ontwikkeld voor hybride clouds, een combinatie van on-premise legacy infrastructuur en private en public cloud.

Sinds de eerste hype zien organisaties de cloud nu steeds meer als een strategische keuze die meer veerkracht, wendbaarheid en innovatief vermogen oplevert en hen in staat stelt om sneller in te spelen op de vraag van klanten. Hierdoor is een 1 op 1 vergelijking op basis van kosten minder relevant geworden: de cloud levert iets extra’s op ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast zijn de beschikbaarheid en security van de (public) cloud inmiddels van een hoog niveau. Steeds vaker zullen eindgebruikers verschillende clouds willen combineren.

CSP’s en andere aanbieders van clouddiensten moeten zich daarom voorbereiden op drukke tijden. De vraag naar multi-cloud cloudarchitecturen zal toenemen. Deze worden vanuit meerdere datacenters via verschillende typen cloudkoppelingen opgezet. Hierbij zijn de voordelen van de cloud, zoals meer wendbaarheid, schaalbaarheid en een flexibele kostenstructuur het uitgangspunt. Dit zijn ook de eisen die aan de netwerken worden gesteld die deze clouds verbinden.

2. Edge krijgt impact

Edge computing, -datacenters en -networking zijn geen nieuwe begrippen. Maar tot nu toe was er geen sprake van massale adoptie. Toch zal edge snel relevanter worden. Nu 5G steeds dichterbij komt, wordt ook nagedacht over de infrastructuur die organisaties moeten hebben om ervan te kunnen profiteren. Eisen aan compute, storage en netwerken veranderen daardoor:

  • Regionale en lokale dataverwerking en uitwisseling gaan een grotere rol krijgen
  • 5G zal eerst lokaal worden geïmplementeerd, in situaties zoals smart industry of smart mobility.
  • Edge locaties zullen anders zijn voor consumenten-applicaties en data exchange voor business toepassingen. Er zullen diverse vormen van edge locaties ontstaan.

Edge cloud en public cloud zullen nauw met elkaar verbonden zijn en afhankelijk van economisch en technisch drivers zal men gebruik maken van grote centrale datacenters of kleine edge datacenters. Connectiviteit zal tussen deze locaties schaalbaar, flexibel en divers moeten worden aangeboden om deze dynamische cloud mogelijk te maken.

Er ligt een kans voor regionale datacenters om in deze ontwikkelingen relevant te zijn. De belangrijkste sleutel tot succes is hierbij de juiste partnerships aan te gaan om als kleine partij onderdeel te zijn van een spel dat door de grote partijen zal worden gedomineerd.

3. DDoS-aanvallen nemen toe en worden complexer

DDoS-aanvallen evolueren snel. Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP) naar DDoS-aanvallen blijkt dat deze steeds complexer worden [link]. Regelmatig duiken nieuwe soorten aanvallen op die moeilijk zijn af te slaan. Ook neemt de frequentie van aanvallen toe. Anti-DDoS maatregelen worden daardoor belangrijker.

Het lastige met DDoS-aanvallen is dat CSP’s en andere ISP’s zich wel moeten kunnen weren tegen deze aanvallen, maar apparatuur daarvoor duur is. De oplossing ligt in een collectieve benadering, waarbij middelen worden gebundeld en gezamenlijk DDoS-bescherming en DDoS-mitigatie worden ingekocht. De Nationale Wasstraat (NaWas) van NBIP biedt zo’n oplossing, die ook via alle DCspine PoP’s beschikbaar is [link].

Zelf ook een trend gezien?

Wil je eens met ons sparren over trends en hoe daar op in te spelen? Of ben je benieuwd hoe DCspine je kan helpen om mee te gaan met deze ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op [link] of meld je vrijblijvend aan in onze portal [link].